Ungdommens Fylkesutvalg

Trøndelag Fylkeskommune

Ungdommens fylkesutvalg er  et politisk organ for unge i Trøndelag fylkeskommune. Gjennom å gi ungdom nærhet til politiske prosesser, bygges også forståelse for demokratiet og politisk engasjement. Ungdommens politiske organ er også fylkets høringsinstans for saker som berører ungdom.

Lenker for

UKM er en møteplass for ungdom og kultur, hvor du kan vise fram det du brenner for, eller hjelpe andre å bli sett. I UKM er alle kulturelle uttrykk velkomne, enten det er sang, fotokunst, cosplay eller moderne dans.

Trøbur er en paraplyorganisasjon for 43 region- og fylkeslag under vår paraply. Her er politiske, religiøse, speiderorganisasjoner, by- og bygdeorganisasjoner, andre barne- og ungdomsorganisasjoner samt konsultative organisasjoner. Arbeidsfeltet er i hovedsak innen frivillighet og kultur.

I Trøndelag har vi en rekke tilskudds- og støtteordninger til de som ønsker å realisere sine idéer. Noen av dem er også rettet spesifikt mot ungdom, slik som Trønderkassa. Her finner du alle tilskuddordningene du kan søke hos.

Elev- og lærlingombudet skal bidra til at du får det du har krav på som lærling eller elev i videregående skole.

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurer på. Nettstedet er drevet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

På hjemmesiden til fylket kan man lese om saker som er relevante i dag, slik som nyheter fra rundt om i fylket, Statlige tjenester og politikk.

Lukk meny