UFU

Ungdommens fylkesutvalg

Ungdommens Fylkesutvalg er et arbeidsutvalg valgt av UFT (se under) for å representere deres meninger. Rådet består av en leder, to nestledere, en mediekonsulent, og 13 øvrige representanter, totalt 17 medlemmer. UFU er delt inn etter hovedutvalgene til den ordinære fylkeskommunen og har fire utvalg. Disse utvalgene er utvalg for næring, utvalg for utdanning, utvalg for kultur og utvalg for vi og transport. UFU møtes regelmessig, og har minst seks møter i løpet av et år. Hovedoppgavene til UFU er å representere UFT’s meninger og arrangere UFT, samt å representere ungdommen i ulike fylkeskommunale arrangementer og komitéer.

UFT

Ungdommens fylkesting

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ARKIV

arbeidsprogram, Saksdokumenter, etc.

I arkivet kan du finne alle UFU’s offentlige dokumenter.

Klikk på måneden du ønsker dokumenter fra, deretter trykker du «fortsett å lese» på riktig innlegg, da skal dokumentene vise seg. 

(Dokumentene etter UFT 2017 og UFU-møtene januar/mars ligger under «mai 2018»)

Arkiv
Lukk meny